ISUZU King's Yont Krungthep

บริษัท อีซูซุ คิงส์ยนต์ กรุงเทพ จำกัด

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท อีซูซุ คิงส์ยนต์ กรุงเทพ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ เมื่อ พ.ศ. 2533 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ   รถกะบะขนาด1ตัน รถยนต์เอนกประสงค์ และรถบรรทุก ขนาด2ตันขึ้นไป จนถึงรถบรรทุก10ล้อ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า รถบรรทุกอีซูซุที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ เป็นรถยนต์ที่ได้รับความไว้วางใจจากตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง การเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุของบริษัท อีซูซุ คิงส์ยนต์ กรุงเทพ จำกัด มาเป็นเวลานานย่อมเป็นหลักประกันให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างดีว่า จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งการบริการก่อนและหลังการขายที่ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี บริษัท อีซูซุคิงส์ยนต์ กรุงเทพ ได้เจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาผ่านมาบริษัท ได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ทางการตลาดต่าง ๆ อย่างมากมาย แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราไม่เคยย่อท้อหรือยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ เราบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ และผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญงานทางด้านคุณภาพและการบริการที่ดี จนได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ที่มีผลประกอบการอย่างดียิ่งตลอดมา

บริษัท อีซูซุ คิงส์ยนต์ กรุงเทพ จำกัด ได้ขยายกิจการไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมี 3 สาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่ถนนรามอินทรา กม.2 สาขาสุวินทวงศ์ และสาขาบางพูน จ.ปทุมธานี โดยรวมแล้วมีพนักงานรวมกันประมาณ 200 คน ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท อีซูซุ คิงส์ยนต์ กรุงเทพ จำกัด คือ คุณสุรพล จึงวิวัฒนาภรณ์ ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาตลอดจนประสบการณ์ที่ดำเนินธุรกิจมา บริหารงานให้เจริญรุดหน้าได้อย่างรวดเร็วจนได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ให้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์อีซูซุและจำหน่ายอะไหล่แท้อีซูซุขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยศูนย์บริการ ใช้ชื่อว่าบริษัท คิงส์ยนต์เซอร์วิส จำกัด และมีศูนย์บริการอยู่ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขารามอินทรา สาขาสุวินทวงศ์ และสาขาบางพูน ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ การบริการด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษา การให้บริการด้านอะไหล่แท้ที่ได้มาตรฐานสมบูรณ์แบบและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า มีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ จึงได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ บริการเครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำอัดลม และของว่าง ศูนย์บริการของบริษัท อีซูซุ คิงส์ยนต์ กรุงเทพ จำกัด มีช่องซ่อมรวมทั้ง 3 สาขาทั้งหมด 56 ช่องซ่อม ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมยืนยันถึงมาตรฐาน และมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมที่ทันสมัย ครบวงจร ทางบริษัทมีจำหน่ายอะไหล่แท้และมีการบริการส่งอะไหล่ถึงมือลูกค้า ทางบริษัท อีซูซุคิงส์ ยนต์ กรุงเทพ จำกัด จะให้การบริการและการต้อนรับลูกค้าที่ดี มีพนักงานต้อนรับเมื่อลูกค้านำรถเข้ามาซ่อม และแนะนำลูกค้าเมื่อลูกค้านำรถมาเข้ารับบริการ ให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา อีกทั้งมีการเปิดเครดิตให้กับลูกค้านิติบุคคลรายใหญ่  บริษัท อีซูซุ คิงส์ยนต์ กรุงเทพ จำกัด มีพนักงานช่างทั้งหมดประมาณ 80 คน มีพนักงานฝ่ายขายรถยนต์ประมาณ 90 คน บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะ ทางบริษัทฯจะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านเข้ามาปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทฯ มีคติประจำว่า ขยัน อดทน จริงใจ ซื่อสัตย์ ส่วนหลักการต้อนรับและการบริการคือ ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งทางด้านงานขายและศูนย์บริการ อีกทั้งมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้า บริการลูกค้าให้ดีที่สุดตามที่ลูกค้าต้องการ หากบริษัทดีแล้วลูกค้าให้ความไว้วางใจและกลับมาหาเราเอง สำหรับในส่วนพนักงานทุกคนทางบริษัทได้พัฒาบุคลากรเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และให้มีความชำนาญงาน มีทักษะความรู้ความสามารถมากขึ้นในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาและข้อข้องใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านงานขายและการบริการศูนย์บริการ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าและทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอันสูงสุดนั่นเอง

[/vc_section]

Call Now Buttonกดโทรสอบถาม 0953682156