ISUZU King's Yont Krungthep

ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ แค็บโฟร์ โปรฟ้าผ่า ท้าลมฝน

136

เงื่อนไขของรายการ

(1) ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 5,561 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 7,361 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 คำนวณจากรุ่นแค็บโฟร์ เอส ดีเอ 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา และสำหรับเกียร์อัตโนมัติ สีธรรมดา ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 5,973 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 7,773 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 3.95% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ณ เดือน ส.ค. 2566 โดยจะต้องเริ่มชำระงวดแรกภายใน 30 วัน หลังจากวันที่รับรถ โดยเงื่อนไขในการผ่อนชำระให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ

 

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกับบริษัทฯ กำหนด / รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถที่ขายฟลีท / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามทุกคำถามออกรถอีซูซุ
📞โทร 0953682156
Call Now Buttonกดโทรสอบถาม 0953682156