ISUZU King's Yont Krungthep

รถอีซูซุทุกรุ่นรองรับการใช้น้ำมันดีเซล B10 น้ำมันเกรดมาตรฐานใหม่ของประเทศไทย

260

มั่นใจ! รถอีซูซุทุกรุ่นใช้น้ำมันดีเซล B10 ได้ทันที

ย้ำความเชื่อมั่น รถอีซูซุทุกรุ่นพร้อมใช้น้ำมันดีเซลพื้นฐานมาตรฐานใหม่ของประเทศ

 

สำหรับรถปิกอัพอีซูซุ ดีแมคซ์ ก่อนรุ่นปี 2555 และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ อีซูซุมิว-เซเว่น หลังจากใช้งานน้ำมันดีเซล B10 ควรมีการตรวจเช็กและเปลี่ยนอะไหล่ดังนี้

รุ่นรถ รายการอะไหล่
รถปิกอัพอีซูซุุ ดีแมคซ์ ก่อนรุ่นปี 2555 เปลี่ยนท่อยางและท่อพลาสติกของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงทุกๆ 2 ปี หรือ 200,000 กม. หลังจากเริ่มใช้น้ำมันดีเซล B10 (1 มกราคม 2563)
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ อีซูซุมิว-เซเว่น (MU-7)

 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน B10

  • ใช้น้ำมันดีเซล B10 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานเท่านั้น
  • ให้นำรถเข้าศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุตามระยะการตรวจเช็กตามปกติ เพื่อความมั่นใจของลูกค้าและการใช้งานของรถในระยะยาว
  • เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะที่กำหนด หรือเมื่อไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงติดขึ้น (รุ่นที่มีไฟเตือน)
  • หลีกเลี่ยงการมีน้ำมันคงค้างไว้ในถังเป็นระยะเวลานาน หากมีความจำเป็นควรมีการตรวจเช็กถังน้ำมันและกรองดักน้ำ
  • กรณีที่ใช้รถในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส น้ำมันอาจมีโอกาสเกิดไข ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์
  • หากรถมีอาการผิดปกติ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ

สอบถามเพิ่มเติม แอดไลน์

คลิก line.me/R/ti/p/%40kingyontbkk

—ช่องทางออนไลน์ของอีซูซุคิงส์ยนต์กรุงเทพ—-
🌎เว็บไซต์หลัก 👉 www.isuzukingyontkrungthep.com
📹 ยูทูป 👉 www.youtube.com/c/ISUZUKingYontBKK
📱ทวิตเตอร์ 👉 www.twitter.com/BkkIsuzu
📸 อินสตาแกรม 👉https://www.instagram.com/isuzu_kingyont_bkk/?hl=th
📣 เพจหลัก 👉 www.facebook.com/IsuzuKingYontBKK
📣 เพจรถใหญ่ 👉 www.facebook.com/kingyonttruckbkk

Call Now Buttonกดโทรสอบถาม 0953682156